Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Ieper en WO1

Geschiedenis

Werkstuk

Eerste Wereldoorlog

5.8 / 10
3e klas vwo
  • Sonny
  • Nederlands
  • 5644 woorden
  • 26039 keer
    1 deze maand
  • 17 januari 2003
1. Hoe het begon.

Algemeen:
De oorlog hing al enige tijd in de lucht. Dit kwam door de vele gebeurtenissen eind 19e en begin 20e eeuw. Zoals door het botsen van de Europese landen in de koloniŽn, ze wilden namelijk allemaal de meeste koloniŽn hebben. Een andere gebeurtenis was De Frans-Duitse oorlog in 1871. Dit werd later ook een belangrijke oorzaak van het begin van de oorlog(zie HD 2). En ook andere dingen zoals de steun van ServiŽ aan het Slavisch nationalisme en dat Oostenrijk-Hongarije hun hiervoor wilden straffen.
In 1898 dreigde er ook al een oorlog tussen Frankrijk en Groot-BrittanniŽ. Dit kwam doordat een Frans leger optrok naar een stadje in Soedan dat van Groot-BrittanniŽ was. Daar waren ze kwaad over maar dit werd gelukkig nog bijgelegd. In 1899 dreigde er een oorlog in Afrika tussen de boeren daar en Groot-BrittanniŽ, deze boeren kregen steun van de Duitsers en ze wilden onafhankelijk worden.Ook was men er zeker van dat het in de Dubbelmonarchie mis zou gaan, want twaalf verschillende volken in een land kost veel problemen. En na twee Balkanoorlogen in het begin van de 20e eeuw zou het niet lang meer duren voor dat er een oorlog kwam in Europa.
Men had gelijk op 28 juni 1914 werd Frans-Ferdinand de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije in Sarajevo vermoord. Oostenrijk-Hongarije gaf ServiŽ de schuld van de moord. Dit was gelijk ook een mooi kans om ServiŽ te straffen voor de hulp die ze boden aan het Slavisch-nationalisme. Oostenrijk stelde een ultimatum met harde eisen aan ServiŽ na steun te hebben gekregen van Duitsland. Nadat ServiŽ steun kreeg van Rusland Verwerpt het een deel van het ultimatum. En dan 28 juli 1914 verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan ServiŽ. Gelijk daarop mobiliseert Rusland en verklaart Duitsland daarna de oorlog aan Rusland. Meteen mobiliseert ook Frankrijk want ze wilde revanche nemen tegen Duitsland (zie verder Hd. 2). Dan verklaart ook Duitsland weer de oorlog aan Frankrijk, want ze dachten dat Frankrijk toch mee ging doen en de aanval is de beste verdediging. Duitsland valt dan BelgiŽ binnen wat niemand ooit had verwacht, want BelgiŽ wilde neutraal blijven. Meteen verklaart Engeland Duitsland de oorlog want BelgiŽ werd beschouwd als hun oogappeltje. Ook mede doordat er een verbond was getekend door een aantal Europese landen om BelgiŽ niet aan te vallen en Engeland wilde zich hier aan houden en Duitsland deed dat niet. En een andere reden was door familie op de tronen in beide landen. Duitsland viel BelgiŽ binnen om zo Frankrijk sneller te veroveren en daarna krachten over te hebben om Rusland te overwinnen. En wat later ging ook Turkije nog is meedoen aan de kant van de Centralen.

Ieper:
Ieper was voor de oorlog een welvarend stadje. Er was weinig te beleven en er was bijna geen sprake van geweld alleen een enkele keer een moord van een boer. Men maakte zich geen zorgen dat er oorlog zou kunnen komen in BelgiŽ want ze waren neutraal. Dus ging iedereen vrolijk verder toen de oorlog net begonnen was. Men had wel al de dienstplicht ingevoerd in 1913. Daar kwam weinig van terecht want dat was maar een klein beroepsleger en het werd niet zo strak bestuurd.
BelgiŽ werd in augustus 1914 aangevallen door Duistland. Het was totaal onverwacht en er heerste hierdoor enorme paniek. En Ieper zou het stadje worden waar het meest gevochten werd. Er waren vier slagen: de eerste slag om Ieper, De tweede slag om Ieper, De derde slag om Ieper(slag bij Passendale) en de vierde slag om Ieper(Groot geallieerd offensief).

2. De oorzaken van de oorlog.

Algemeen:
De onmiddellijke oorzaak van de eerste wereldoorlog was de moord op Frans-Ferdinand 28 juni 1914. Dieperliggende oorzaken komen voort uit het nationalisme, imperialisme, militarisme, bewapeningswedlopen, bondgenootschappen en fouten van de politieke leiders.


Nationalisme:
- De revanche gedachte, dat was Frankrijk die revanche wilde op Duitsland omdat ze de Frans-Duitse oorlog(1971) verloren hadden en Duitsland het lef had om zich in het paleis van Versailles uit te roepen tot 1 staat. En omdat Frankrijk Elzas en Lotharingen af moest staan aan Duitsland, een groot verlies omdat daar ijzererts- en steenkoolmijnen waren.
- De Balkankwestie, zowel Rusland als Oostenrijk-Hongarije streefden naar gebiedsuitbreiding op de Balkan. Maar Turkije had het meeste van de Balkan in bezit. Dit leidde vaak tot kleine oorlogen. Rusland steunde ook het Slavisch nationalisme en de andere twee niet.
- De Duitse opkomst, Duitsland had een enorme economische en militaire groei doorgemaakt. Hier waren Engeland en Frankrijk bang voor geworden en probeerden Duitsland te belemmeren in nog verdere groei. Duitsland voelde zich toen vernedert, want het wilde laten zien wat ze waard waren maar kregen de kans niet.
- Groeiend vaderlandseliefde, dit kwam door artiesten en journalisten die dit sterk naar voor lieten komen in hun beroep. Vooral in Duitsland en ServiŽ was de wil om voor het vaderland te sterven het grootst.
- Vernedering, door de vernedering van het eigen land door andere landen.

Imperialisme:
- Verzoening, in 1904 kwam er een verzoening tussen Frankrijk en Engeland die daarvoor geregeld met elkaar overhoop lagen. Deze verzoening heette Entente Cordiale en was uit vrees voor Duitsland. Dit verdrag hield in dat men elkaar niet zou aanvallen maar het bevatte geen verdere militaire verplichtingen.
- Ongelijk aandeel, Duitsland had een ongelijk aandeel in het bezit van de koloniŽn. Men was hier best wel pissig over en wilde meer.
- Incidenten om koloniŽn, er vonden veel vaker dan eerst incidenten plaats om koloniŽn. Men wilde alles krijgen wat maar kon en zo kwamen Europeanen elkaar meerdere malen tegen en werd men elkaars vijand. Dit gebeurde vooral in Afrika.

Militarisme:
- Betere wapens, als gevolg van de industrialisatie en allerlei uitvindingen konden er betere en dodelijke wapens worden gemaakt.
- Militarisme streng, militarisme hield in dat men een zo sterk mogelijk leger, een krijgshaftige geest en discipline onder de hele bevolking had. Iedereen moest bereid zijn om voor het vaderland te sterven.Ook moest men een sterke waardering hebben voor uniformen en onderscheidingen.

Bewapeningswedlopen:
- De slechtste niet willen zijn, de regeringen gingen steeds meer geld uitgeven voor versterking van het leger. Want men wilde niet voor de ander onder doen en uit angst voor elkaar.
- Opvallendste wedloop, dit was de wedloop tussen Engeland en Duitsland op het gebied van de bouw van oorlogsschepen. Engeland had de beste vloot en Duitsland wilde daarvoor niet onderdoen en Engeland op haar beurt wilde de beste blijven dus dit ging maar door en door.

Bondgenootschappen:
- Bondgenootschappen, deze waren defensief bedoeld en moesten de kans op oorlog verkleinen maar dit deed de kans op een oorlog alleen maar vergroten. Deze verbonden werden gesloten voordat de eerste wereldoorlog uitbrak.
- Triple Alliantie, bestond uit Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en ItaliŽ. Duitsland zocht uit vrees voor Frankrijk een bondgenoot. Oostenrijk-Hongarije was bang voor Rusland en het Slavisch nationalisme en sloot daarom graag een bondgenootschap met Duitsland. ItaliŽ had ruzie met Oostenrijk-Hongarije over de grenzen maar sloot toch een bondgenootschap met hen omdat ze op een nog slechtere voet stonden met Frankrijk. (Toen de oorlog uitbrak bleef ItaliŽ neutraal en koos later de kant van de tegenpartij.)
- Triple Entente, bestond uit Frankrijk, Rusland en Engeland. Frankrijk zocht bondgenoten voor het geval men weer met Duitsland in conflict zou raken en dat zou komen door de revanchegedachte. Rusland sloot zich aan bij Frankrijk omdat Duitsland dan opgesloten zou zitten en door een verbond dat er al was tussen Frankrijk en Rusland. In ruil voor het bondgenootschap gaven de Fransen financiŽle steun aan hun industrie en militaire steun. Dat was voor als er een conflict ontstond met Oostenrijk-Hongarije. Engeland had zich lange tijd afzijdig gehouden maar nadat de ruzies met Frankrijk waren bijgelegd. En duistland een steeds grotere concurrent werd voor Engeland sloten ze zich toch aan bij deze bondgenootschap.
Fouten van de politieke leiders:
In 1914 maakten de politieke leiders twee belangrijke fouten:
- Zij dachten dat ze net als eerst een conflict in de hand zouden kunnen houden.
- Zij dachten dat de oorlog niet zo lang zou duren, dat ze voor kerst weer thuis zouden zijn.
- Dat de verliezen beperkt bleven.
- Dat de burgerbevolking er buiten zou blijven.

Ieper:
Men ging er niet vanuit dat men BelgiŽ aan zou vallen. Omdat er een verdrag bestond tussen Engeland, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Totdat Duitsland BelgiŽ binnenviel maar waarom eigenlijk? Dat kwam door het Von Schlieffenplan. Dit was een plan dat door Schlieffen bedacht was. Hij dacht dat als Duitsland via BelgiŽ aan zou vallen dat ze meer kansen hadden om snel Parijs te omsingelen en dan aan het oostelijk front konden winnen. Hij had ook uitgedokterd hoeveel soldaten er op bepaalde plekken moesten zijn. Hij stierf in 1906 en zijn opvolger von Moltke paste het plan aan. Hij zou meer soldaten aan het oostelijk front zetten en meer bij Elzas-Lotharingen. Zo bleef er weinig over om snel BelgiŽ te overwinnen. Waarom kwam het bij Ieper de oorlog tot stilstand?
Dat kwam doordat BelgiŽ zich terugtrok tot Ieper en omgeving, want daar konden ze op heuvels de vijand makkelijk zien aankomen en zo snel terug konden vechten. Ze vormden bij Ieper het saillant. Saillant is een militaire term. Het is een stuk grond dat ver vooruitspringt in de vijandelijke linie dat je als verdediger een kogel zowel van voor als van achter kon verwachten. Het front bij Ieper vormde zo'n saillant, een halfronde uitstulping naar het oosten die afwisselend kromp en uitzette wanneer de vrijwel ononderbroken vijandelijkheden uitgroeiden tot een grote veldslag, wat drie keer is gebeurd. Dat het front al meteen bij het begin die vorm had, kwam doordat het samenviel met de heuvels bij Ieper, die vanuit Klerken in het noorden ongeveer een halve cirkel rond de stad vormen via Passendale, Geluveld en Wijtschate tot in Mesen in het zuiden. Op een heldere dag kon je meteen zien hoe belangrijk de heuvels(80m)waren. Dit was de reden waarom Ieper zo bekend werd in de oorlog.

3. De strijdende landen.

Algemeen:
Je had eigenlijk twee strijdende teams tegenover elkaar. Dat waren de Centralen en de Geallieerden. Hieronder zie je een tabel met de landen en tussen haakjes staat vermeld vanaf wanneer ze meedoen aan de oorlog.
Centralen Geallieerden
Duitse Rijk Frankrijk+ Rusland
Oostenrijk-Hongarije Brits Imperium (G.B.+ Ierland+ KoloniŽn)
Turkije (1914) BelgiŽ + ServiŽ (1914)
Bulgarije (1915) Montenegro Japan + ItaliŽ (1915)
Portugal + RoemeniŽ (1916)
V.S. + Griekenland (1917)
Aantal latijns-amerikaanse landen (1917-1918)

Er waren ook een aantal Europese landen die niet meededen en dat waren: Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Spanje, AlbaniŽ, Zwitserland.

Deze legers vochten in de oorlog om iedere meter. Ze hadden allemaal groepen militairen die werden onderverdeeld in Officieren, Onderofficieren en Soldaten. Soldaten werden weer onderverdeeld in: Infanterie(Soldaat te voet), Cavalerie(Soldaat te paard) en Artillerie(het geschut). Elk land had aparte namen voor een grote groep militairen die bij elkaar bleef. De Engelsen bv. hadden Divisies en de Franse hadden Brigades. Elk land had ook zij eigen uniformen. Op de uniformen kwamen gouden strepen en dat gaf aan hoeveel keer men gewond was geraakt.

De legers:
- Brits Imperium: Had als enige grootmacht een beroepsleger maar wel klein 200.000 man. Ze hadden de beste vloot en hadden de tank uitgevonden die was eerst nog te lomp en te groot maar aan het einde van de oorlog was die sterk verbeterd. De dienstplicht werd daar in 1916 ingevoerd. En tegen het einde had men daar 5 miljoen soldaten. Men had een groenbruin uniform en een pothelm. Engeland was de supermacht het had namelijk een kwart van de wereld in handen.
- Duitse Rijk: Had een goed opgeleid leger, Had de zwaarste kannonen en de beste vloot NA de Britten. Aan het begin had het 2.000.000 man en tegen het einde 4 miljoen man. Ze hadden ook vliegtuigen die gebruikten ze voor bombardementen, verkenning en luchtgevechten. Ze gebruikten ook als eerste het machinegeweer en het gifgas. Ze hadden ook onderzeeŽrs die hadden ze nodig omdat ze bij de Oostzee tegen werden gehouden door de Russen en de Engelsen dus moesten ze onder het water door en dit was een perfecte oplossing. De Duitsers hadden een groen veldgrijs uniform en een punthelm. Zoín helm was dat je minder snel geraakt kon worden want dat kaatste af.
- Frankrijk: Had in het begin veel man maar liefst 3,8 miljoen man maar dit breidde zich niet veel uit. Ze hadden lichtere kannonen dan de Duitsers maar deze waren wel wendbaar en snel. Hun outfit was een rode broek met een blauwe tuniek en dat kostte veel soldaten het leven want dit was natuurlijk erg opvallend.
- BelgiŽ: Had weinig man, want men dacht neutraal te blijven en de dienstplicht werd pas in 1913 ingevoerd maar dat stelde niks voor. Het had maar 200.000 man. Wel waren er veel oorlogsvrijwilligers veel meer dan in andere landen. Bewapening was veroudert en onvoldoende. Het leger had geen verdedigingsplan en ze hadden een slechte opleiding gehad. Ze hadden een donkerblauwzwart uniform.
- Rusland: Ze hadden het grootste leger van allemaal maar liefst 6.000.000 man. Dat hielp alleen niet veel want de meeste waren slecht opgeleid en uitgerust. Een deel van het leger had geen geweer of iets. Toch was er schrik van ze in het begin maar dat veranderde snel. Ze hadden groene uniformen die niet opvielen.
- Oostenrijk-Hongarije: Had wel een best groot leger van zoín 3.000.000 man. Maar het leger telde teveel nationaliteiten en driekwart van de manschappen was niet van Duitstalige afkomst. Dat maakte het leger moeilijk te leiden. En de Hongaren en de Oostenrijkers hadden de leiding en de rest werd vaak achtergesteld. Ze hadden een donkerblauw uniform.

Ieper:
In de buurt van Ieper vochten vooral:
∑ Britten en dominions zoals Canadezen, IndiŽrs, Zuid-Afrikanen, AustraliŽrs, Nieuw-Zeelanders, Chinezen, Samaritanen en ook Schotten, Ieren en Welshmen.
∑ Duitsers en mensen uit hun koloniŽn dat waren er niet zoveel als Engeland had.
∑ Fransen met aardig veel man en mensen uit hun koloniŽn.
∑ Belgen natuurlijk die een groot voordeel hadden want ze kenden het terrein en de andere niet.
∑ Ook een aantal Italianen vechten korte tijd in de buurt van Ieper.
∑ Amerikanen nog aan het einde in de vierde slag om Ieper.
∑ Portugezen ook nog op het einde als versterking. Dat waren maar heel weinig mannen.
En hier had Duitsland dus geen bondgenoot die hielp, ze stonden er alleen voor. De geallieerden niet.

4. De oorlog.

Algemeen:
Westelijk front 1914:
Na alle oorlogsverklaringen begint de oorlog eigenlijk pas echt. Duitsland reikt snel tot aan Parijs maar toch werd het Von Schlieffenplan een mislukking, doordat ze vlak voor Parijs van het plan afwijken. Zo kregen de tegenstanders de kans om zich te hergroeperen. En de Duitsers in de flank aan te vallen. Hierdoor ontstaat de slag aan de Marne. Deze slag verliezen de Duitsers zodat ze terug moesten trekken. Deze slag heeft eigenlijk het verloop van de oorlog beslist. Want de strijd hier in het Westfront verandert erg van karakter van een bewegingsoorlog in een loopgravenoorlog. In de jaren ontstond een frontlinie van IJzer, Ieper, Reims, Verdun en de Vogezen tot aan Zwitserland. 4 jaar lang sneuvelden miljoenen mensen ook mede door uitvindingen zoals de Tank(Engeland), Machinegeweer(Duitsland), Vlammenwerper en het gifgas door de Duitsers en nog een aantal andere.
In augustus 1914 was er weer een slag, de slag aan de IJzer die werd weer door de Duitsers verloren en weer moesten ze terugtrekken. Doel van deze slag was om de kanaalhavens af te sluiten zodat de Britten moeilijker op het vaste land konden komen. Dit werd door de geallieerden tegengegaan door de onderwaterzetting van de IJzervlakte.
Oktober 1914 was de eerste slag om Ieper.
In 1914 was er ook het kerstbestand. Dat was dat de Engelsen en de Duitsers samen kerst vierden in het niemandsland en zo werden ze vrienden. Maar de dag erna moesten ze weer op elkaar schieten soms kon men dat niet meer opbrengen en pleegde men zelfmoord. Kerstbestand kwam niet voor tussen Duitsers en Fransen, want die haatten elkaar echt.

Oostelijk front 1914:
Duitsland moest op twee fronten vechten en dat was best wel moeilijk voor ze. Daardoor stootte Rusland snel door tot aan oost-Pruisen. Maar door verliezen bij de Tannenberg en in het Masoerische Merengebied moesten ze weer een stuk terugtrekken dus het had eigenlijk bijna geen resultaat. Maar het was wel een succes op het gebied van helpen van Frankrijk, want zo ontlastte Rusland Frankrijk een beetje.

Op Zee:
Op zee waren de centralen sterk in het nadeel, want de Engelse vloot was de sterkste van allemaal. Daardoor gingen de meeste koloniŽn van Duitsland ook snel verloren. Met de onderzeeŽrs die Duitsland uitvond konden ze een beetje tegenstand geven maar dat werd pas van belang een paar jaar later. Hiertegen werd ook snel een oplossing gevonden door te varen in konvooien.

Westelijk front 1915:
In april 1915 Tweede slag om Ieper.
1915 was het stille oorlogsjaar er waren in dat jaar bijna geen slagen die van belang waren. Maar het leverde wel veel verliezen op. Dit jaar koos ItaliŽ ook voor de kant van Engeland. Ook nam het aantal luchtgevechten flink toe. Duitsland ging ook steeds meer schepen aanvallen van neutrale landen.

Oostelijk front 1915:
Duitsland gaf de voorkeur aan om in het westen te vechten maar om bondgenoot Oostenrijk-Hongarije te helpen moest men Rusland aanvallen. Dat gebeurde ook in juni dat jaar en de Russen leden enorme verliezen.
Voor de Serven was het in dit jaar afgelopen toen Bulgarije mee ging doen aan de kant van de Centralen.
Turkije vocht in de Kaukasus tegen de Russen. En langs de Euphraat en de Tigris tegen een Indiaas/Engels leger en in de SinaÔ tegen de Engelsen(dichtbij Suez kanaal). Ook in 1915 was er een aanval van de geallieerden op de Dardanellen. Hierdoor zou Rusland via de Zwarte Zee bevoorraden kunnen krijgen en ServiŽ zou er ook mee geholpen zijn en het zou de uitschakeling van Turkije zijn. Maar ook dit strandde in een loopgravenoorlog die tot in januari 1916 zou duren.

Westfront 1916:
In begin 1916 was de verschrikkelijkste slag van de eerste wereldoorlog. De slag bij Verdun. Deze slag opgezet door Duitsland was niet alleen om de stad verliezen toe te brengen maar ook om een zwakke plek bij de tegenstander te veroorzaken zodat ze Frankrijk verder konden binnenvallen. Verdun was ook een saillant net als Ieper. In het begin was Verdun slecht verdedigd want de Fransen waren overrompeld. Na een paar weken kwam de Duitse opmars tot stilstand. Het was een chaotische strijd iedereen vocht werkelijk totdat die er bij neerviel. In de herfst van 1916 kwam er een einde aan. Bij de Fransen waren 160.000 gesneuvelden en meer dan 200.000 gewonden en de Duitsers hadden ongeveer evenveel verliezen.
In juni 1916 slag bij Somme een engelse poging die ook strandde. Dit was om de Duitse linie te doorbreken. Hier werden door de Engelsen ook voor het eerst tanks ingezet.

Oostfront 1916:
Er was in dit jaar een groot opgezette aanval van de Russen met de Roemenen die best succesvol was. Maar de Duitsers namen de macht daar in handen en samen met Oostenrijk-Hongarije werd RoemeniŽ in de herfst vrijwel geheel veroverd.
In de Balkan en in Turkije was het vrij rustig.

Westfront 1917:
Om twee redenen werd 1917 het belangrijkste jaar van de oorlog, want de V.S. ging meedoen en de oktober revolutie in Rusland.
April 1917 Kondigt Duitsland de onbeperkte duikbotenoorlog af, want anders zou de tegenstander door die voorraden sterker worden. Dit was voor de V.S. de aanleiding om mee te gaan doen. Andere oorzaken waren: Dat ze anders misschien de lening niet terug zouden krijgen van Engeland en Frankrijk als die zouden verliezen en dan zou de democratie misschien in Europa verdwijnen en dat was nadelig.
In juni 1917 is de slag bij Mesen deze slag levert wederom weinig op.
In juli 1917 is de 3e slag bij Ieper(slag bij Passendale)

Oostfront 1917:
In het oosten verandert de positie van de Centralen. In Rusland breekt de oktober revolutie uit doordat de Communisten/Bolsjewieken o.l.v. Lenin aan de macht kwamen. Hij wilde Rusland per se uit de oorlog nemen omdat: De communisten vonden dat het een kapitalistische oorlog was waarbij arbeiders als schietschijf werden gebruikt, Om de macht van de Bolsjewisten in Rusland te verstevigen en omdat hij de Russen vrede had beloofd en deze belofte wilde hij nakomen. De Duitsers wilden ook wel vrede, want dan zaten ze niet meer opgesloten.
De vrede tussen Rusland en de Centralen werd pas in maart 1918 gesloten en werd de zogenaamde Brest-Litowsk genoemd.

Ieper:
De Duitsers vallen op 4 augustus 1914 BelgiŽ binnen. Ze stootten snel door BelgiŽ, want de Belgen hadden dit niet verwacht. De Belgische troepen, Engelse divisies en Franse brigades trekken terug tot aan de lijn Ieper- IJzer. De Britten verdedigden de stad Ieper en de Fransen verdedigden de heuvels rondom de stad. Zo was de Ieper saillant gevormd. De halve maan van Ieper. De Belgen hadden ook de gehele oorlog hier een voordeel ze kennen het terrein.

Eerste slag om Ieper:
Half oktober 1914 waren de heuvels (4 tot 8km van het centrum van Ieper) in handen van de Fransen en de Engelsen. 18 oktober rukken een aantal Britse divisies op richting het oosten om de Fransen te helpen. Maar daar kwamen ze nooit aan, want ze hielden er geen rekening mee dat ze zelf ook konden worden aangevallen. Dus ze kwamen nooit aan waar ze aan wilden komen. Een paar dagen later bezetten de Duitser de heuvels en Passendale. En op 21oktober zetten de Duitsers een aanval in op Ieper. In Langemark kwamen de Duitsers, die met veel studenten met korte opleiding waren, de Engelsen tegen en dit werd een groot bloedbad met veel slachtoffers.
Ondanks de verliezen van de Duitsers gaan ze toch verder en rond 31 oktober hadden ze Geluveld in handen en bijna de Britse linie op Meenseweg doorbroken. De volgende dag namen ze de Misense heuvelkom en Wijtschate in, en de Britten namen Geluveld terug. Ieper hing nu aan een zijden draadje. Op 11 en 12 november bezetten de Duitser Sint-Elooi. Bij de Britten vecht nu iedereen met of zonder wapens!
Maar de Duitse aanvallen werden minder en spoedig kwam er een einde aan deze slag door uitputting van beide kampen. Om te voorkomen dat de geallieerden beschutting zouden vinden in Ieper bestookten de Duitsers de stad voortdurend. Op 22 november staken zij de Lakenhallen en het stadscentrum in brand. De saillant was na de eerste slag om Ieper nog maar half zo groot en er waren al 100.000 mannen gesneuveld.

Tweede slag om Ieper:
22 april 1915 begon de tweede slag om Ieper met een gasaanval van de Duitsers. Men zag een grote groene wolk uit de Duitse linie komen later bleek dit chloorgas te zijn. De geallieerden vluchtten massaal terug maar de meeste vonden toch de dood. De Duitsers namen nu Pilkem in. Na de gasaanval besefte men dat Ieper gevaar liep. Canadezen gingen in de tegenaanval bij Sint Juliaan. 24 April was de tweede gasaanval van de Duitsers. De Canadezen maakten gasmaskers van natte zakdoeken en vochten weer verder. Er kwam nu zoveel in handen van de Duitsers dat Ieper l scheen te worden ingenomen door de Duitsers. Iedereen vluchtte nu Ieper uit alleen soldaten bleven achter.
Eind mei viel deze slag stil bij gebrek aan munitie en manschappen. De Duitsers waren wel een heel stuk opgerukt. 5 weken had zware tol geŽist waarbij 35.000 Duitsers sneuvelden en 60.000 geallieerden sneuvelden.

Heuvel 60:
Er werd voortdurend om deze heuvel gevochten. Op 10 december werd deze ingenomen door de Duitsers, ze hadden de Fransen verdreven. Je kon hiervandaan alles in de wijde omgeving zien. Het terugwinnen van Hill 60 was voor beide partijen van cruciaal belang. De geallieerden hadden ondergrondse gangen gegraven en op 17 april 1915 lieten ze die ontploffen en vele Duitsers sneuvelden. De Gevechten hier lieten modder, lijken en granaattrechters achter maar de Britten bleven het proberen. Deze heuvel was telkens in andermans bezit maar in september 1918 werd de heuvel weer voorgoed voor de geallieerden.

De derde slag om Ieper(slag bij Passendale):
Vanaf 16 juli 1917 begon bij Passendale een harde strijd. In drieŽnhalve maand probeerden de Britten 10 keer door te stoten. Maar dat werd elke keer een mislukking men liep vaak vast in de modder en men won steeds maar een paar honderd meter. Het slagveld was onbegaanbaar en voor de soldaten was het enorm zwaar. Op 12 oktober begon het gevecht weer opnieuw. De artillerie kwam vast in de modder te zitten en een aantal Britse Divisies moesten optrekken zonder spervuur. De verliezen bij de twee volgende dagen waren gruwelijk. Maar op 6 november 1917 werd Passendale weer ingenomen door de geallieerden. Op 10 november maakte de kou een einde aan de strijd. De geallieerden hadden een kwart miljoen mensen verloren (dood, gewond of vermist).

De modder:
Grootste gesel in de loopgraven was het slechte weer. Een regenbui maakte het een reusachtige modderpoel. Meters diepe granaattrechters vulden met modder, die mannen, kanonnen en zelfs paardenspannen mee naar beneden zoog. De loopgraven moesten daarom goed worden onderhouden. ďBoue et BocheĒ ,de modder en de mof, waren volgens de Franse opperbevelhebber Foch de ergste tegenstanders.

De kou:
Naast de modder was er ook nog de kou. In de winter van 1917 vroor het bij Ieper 20 graden en de kou drong overal door heen. Bewegen kon men nauwelijks. Vooral wachters hadden het zwaar te verduren gehad in de nacht. Vele kregen loopgravenvoeten: blauwe, levenloze voeten en ontstekingen.

5. Het einde van de oorlog.

Algemeen:
In het begin van de achttiende eeuw lijken de centralen er goed voor te staan. Ze konden nu namelijk alle soldaten inzetten in het Westen. Want n het oosten bij Rusland was het afgelopen. De Duitsers zetten alles op alles om strijd te beslissen voordat de Amerikaanse troepen kwamen. Bijna lukte het de Duitsers door te breken in BelgiŽ.
Om dit Duits offensief tegen te houden moesten de Geallieerden nauwer met elkaar samenwerken. Dit kon alleen als er een opperbevelhebber werd gekozen. Daarom werd de Franse generaal Foch tot opperbevelhebber gekozen. Hierdoor boekten ze al snel weer wat winst. Tot de Amerikanen kwamen konden ze het nog wel tegenhouden.
Toen kwamen de Amerikaanse troepen aan. De Amerikanen begonnen aan de strijd en meteen waren de Geallieerden weer in het voordeel want de Amerikanen waren frisser en niet zo moe. De geallieerden kregen ook nieuwe wapens en voedsel erbij. De Duitsers moesten nu overal stukken terugtrekken en het moraal aan Duitse kant werd steeds slechter. Het geloof om te kunnen winnen werd alsmaar slechter. En nadat de Duitse bondgenoten de strijd hadden opgegeven en de Duitse generaals een overwinning onmogelijk achtten. Brak er in Duitsland een revolutie uit. 11 november 1918 Wapenstilstand dus einde van de strijd. Wilhelm II vluchtte naar het neutrale Nederland, omdat hij en zijn generaals de schuld kregen van de verloren oorlog. Er kwam een nieuwe regering De Regering van Weimar. Deze regering was in hoofdzaak socialistisch omdat als de communisten de leiding kregen zouden de rijken alles verliezen.
In de geallieerde landen was enorme vreugde om de overwinning en er werd gefeest en gefeest, maar de verliezen waren enorm:
∑ Ongeveer 68 miljoen mannen waren gemobiliseerd.
∑ Er waren ongeveer 9 miljoen soldaten gesneuveld en nog veel meer gewond:
- Rusland ongeveer 2 miljoen doden en 5 miljoen gewonden.
- Duitsland ongeveer 1,8 miljoen doden en 4 miljoen gewonden.
- Frankrijk ongeveer 1,3 miljoen doden en 4 miljoen gewonden.
- G.B. ongeveer 1,1 miljoen doden en 2 miljoen gewonden.
- Oostenrijk-Hongarije ongeveer miljoen doden en 3,5 miljoen gewonden.
- BelgiŽ ongeveer 53.000 doden en 500.000 gewonden. En er waren ook nog is 23.000 burgers gesneuveld in BelgiŽ.
∑ Enorme schade in steden en dorpen, er was bijna niks meer over in sommige steden.
∑ Oorlogvoerende landen waar financieel leeggebloed, G.B. en Frankrijk stonden zwaar in de schuld bij V.S. die de nieuwe supermacht was.

In januari 1919 kwamen de overwinnaars bijeen in Parijs om te onderhandelen over de vredesvoorwaarden. De verliezers waren niet uitgenodigd in Parijs ze moesten maar genoegen nemen met wat de winnaars afspraken. De belangrijkste onderhandelaars in Parijs waren: president Wilson van de V.S., Premier Clemenceau van Frankrijk, premier Lloyd George van Engeland en premier Orlando van ItaliŽ. Deze mensen moesten onderhandelen over twee vragen namelijk Wie betaalt de schade? En hoe kan men de vrede blijvend houden. BelgiŽ en Frankrijk hadden het meest geleden van het oorlogsgeweld. Van de onderhandelaars had Wilson de beste ideeŽn. Hij had de zogenaamde 14 punten gemaakt. De belangrijkste van deze punten waren:
o De volkenbond.
o Zelfbeschikkingsrecht voor volken.
o De bewapening van elk land verminderen.
Na lang onderhandelen kwam men in juni 1919 tot een besluit. Van de 14 punten van Wilson kwam niet veel terecht. Maar een paar werden er in opgenomen.
De besluiten:
ß Duitsland moest Elzas-Lotharingen weer afstaan aan Frankrijk
ß Het Rijnland(ligt in Duitsland) werd voor een aantal jaren bezet door geallieerde troepen.
ß Het Saargebied(ligt in Duitsland) werd voor 15 jaar van de volkenbond en de steenkoolproductie kreeg Frankrijk.
ß Duitsland moest stukken grond afstaan aan BelgiŽ, Polen en Denemarken.
ß Alle koloniŽn van Duitsland werden verdeeld onder de geallieerden.
ß Duitsland moest ontwapenen, ze mochten geen onderzeeboten en vliegtuigen meer hebben alleen een paar kleine oorlogsschepen. En men mocht maar een beroepsleger hebben van 100.000 man.
ß Duitsland moest een enorm bedrag betalen aan de geallieerden namelijk 132 miljard Mark.
ß Turkije moest SyriŽ, Irak, Palestina, JordaniŽ en Libanon afstaan.
ß Oostenrijk-Hongarije werd verdeeld in Oostenrijk, Hongarije en Tsjechie-Slowakije.
ß De oprichting van de VOLKENBOND.

Op 28 juni 1919 werd de Vrede van Versailles ondertekend door de geallieerden en Duitsland.
Later zouden veel Duitsers nooit vergeven dat de Republiek van Weimar dit had ondertekend.
Dit was dus het einde van de oorlog.

Ieper:
Slag bij Kemmel(1918).
In april 1918 kwam er een massale aanval van de Duitsers om de Kemmel in te nemen. Op de eerste dag maakten ze gelijk 5 km winst. En op 25 april werd Kemmel dan ingenomen door de Duitsers na een groot bombardement. Op 27 april moesten de geallieerden terugtrekken. Maar de Duitsers raakten uitgeput en zo kwam er dan toch een einde aan de opmars. De Britten hadden hierdoor een ongekend aantal mensen verloren in korte tijd 28.000 mensen.

De vierde slag om Ieper 1918 (groot geallieerd slotoffensief).
Het tij begon te keren voor Duitsland ze verloren steeds meer. De eerste Amerikaanse troepen kwamen in Frankrijk aan. In Vlaanderen begon toen in september het laatste groot offensief door de geallieerden. Op de 1e dag veroverden de Belgen, Franse en Engelse troepen meteen zoveel land dat er geen houden meer aan was. Ze lieten zelfs hun voorraadlinies achter zich wat nog nooit deze oorlog was gebeurd.

Op 14 oktober viel de laatste granaat op Ieper. Twee dagen later werd de Menen terug gewonnen en was het geweld over. Op 11 november was de oorlog echt helemaal gedaan de meeste soldaten hadden de stad al verlaten. Er bleef in Ieper ontgoocheling en ruines over. Bij Ieper sneuvelden ruim 1.700.000 soldaten en een ontelbaar aantal slachtoffers onder de burgerbevolking.

6. De nasleep van de oorlog.

Algemeen:
De gevolgen van de eerste wereldoorlog waren enorm te noemen. Een aantal grote gevolgen waren:
∑ Er waren een aantal nieuwe landen ontstaan dat waren o.a. Estland, Letland, Litouwen, Ierland, Polen, JoegoslaviŽ, Finland, Hongarije, TsjechiŽ-Slowakije.
∑ Andere landen zoals Rusland en Duitsland kregen nieuwe grenzen en ze moesten stukken land inleveren.
∑ Veel steden en dorpen waren totaal vernield alles moest weer hersteld en opgebouwd worden.
∑ Europa was door de oorlog zijn leidende rol kwijtgeraakt aan de Verenigde Staten op economisch gebied.
∑ Door de oorlog was ook het Europese gezag sterk verzwakt in de koloniŽn.
∑ Er was een Volkenbond die conflicten inde hand moest houden.
∑ Duitsland was een Republiek geworden door dat ze de oorlog verloren.
∑ Engeland was geen supermacht meer, het was nu de nieuwe supermacht V.S. die de dienst uitmaakte.
∑ Vrouwen hadden een betere positie in de samenleving gekregen omdat ze in de oorlog de taken van de mannen over hadden genomen. Daarom kregen ze nu ook kiesrecht en werden ze niet zo erg meer ondergeschikt aan de man.

In Duitsland kwam er grote verbittering om de vredesbepalingen:
o Omdat de oorlogsschuld zo hoog was.
o Dat de schuld van de oorlog ten onrechte geheel op hun schouders werd gelegd.
o Dat er belangrijke ijzererts en steenkoolgebieden werden afgenomen.
o Dat Duitsland overal boos werd nagekeken.
o Dat Duitsland de bewapening sterk moest minderen terwijl dat andere dat niet hoefden.
Men ging de vrede van Versailles het diktat van Versailles noemen.

In Europa kwamen nu totalitaire bewegingen op. Dat wil zeggen het willen dat de regering totale macht heeft over de onderdanen. In ItaliŽ, Duitsland en Rusland was dit het geval. In ItaliŽ Mussolini, Duitsland had Hitler en in Rusland Stalin. ItaliŽ en Duitsland legden de nadruk op de ongelijkheid en Rusland op de gelijkheid. In 1933 kwam in duistland het N.S.D.A.P. (Nationaal Socialistisch Duitse Arbeiders Partij)aan de macht de partij van Hitler.

In de KoloniŽn kwamen nationalistische bewegingen opzetten doordat:
o In 1905 Japan al had aangetoond dat het Rusland kon verslaan.
o Nu hadden Afrikanen en Aziaten samen met Europeanen andere Europeanen verslagen.
o Wilson had ook gepleit voor gelijke rechten voor koloniŽn.
o De koloniŽn hadden in de oorlog onder een minder strak bestuur gestaan.

Al die gevolgen bij elkaar hadden in 1939 eigenlijk mede het gevolg dat de tweede wereldoorlog ontstond.

Ieper:
In de buurt van Ieper en in Ieper waren de gevolgen ook enorm de hele stad was verwoest er was bijna niks meer van over. Alles moest opnieuw opgebouwd worden en dat probeerden de zo getrouw mogelijk als voor de oorlog. Maar de gevolgen hadden wel 1 groot voordeel de oorlogstoerisme kwam meteen na 1919 op gang vooral naar monumenten, begraafplaatsen en de musea.
Er kwamen in de buurt van Ieper ook ontzettend veel begraafplaatsen. Er zijn een aantal Belgische begraafplaatsen en de grootste daarvan is die bij Houthulst. Er liggen in de buurt van Ieper 75 Britse begraafplaatsen. De grootste is Tyne Cot Cemetry. Daar liggen ongeveer 12.000 soldaten. Deze begraafplaats ligt op het saillant van de oorlog. De Britse begraafplaatsen zijn vaak vrolijk en fleurig want zij hadden de oorlog gewonnen. Dat is bij de Duitse begraafplaatsen juist anders die zijn somber en saai want ze hadden verloren. Er liggen ook een paar Franse begraafplaatsen.
In 1927 werd de Meensepoort Onthuld. Dit monument was ter nagedachtenis van de soldaten uit het Brits imperium die in de buurt van Ieper sneuvelden. In de muren die bedekt zijn met panelen waarop namen van vermisten zonder erkent graf staan gebeiteld. Dit monument was te klein voor alle namen en daarom zijn er ook nog namen op panelen in Tyne Cot Cemetry gebeiteld. Er staan er 54.896 op de Meensepoort en nog is 34.984 op de begraafplaats gebeiteld. De Meensepoort staat aan een van de drukste wegen van de stad en elke avond wordt de Last Post geblazen om 8 uur. In de oorlog was dan een dag ten einde wanneer deze werd geblazen. Dit gebeurt nog steeds elke dag alleen in de tweede wereldoorlog is dit onderbroken.
Nu vindt men in Ieper nog elk jaar granaten onder de grond in de polder, want die zijn in de loopgraven onder de modder gekomen. Hierdoor gebeuren er soms ook nog ongelukken.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5586

reacties

sonnnnnnnny, bedankt. Dat scheelt mij vele uren tijd!!!
door thnx (reageren) op 17 maart 2003 om 17:38
Heel erg bedankt voor het insturen van je werkstuk over Ieper. Ik vroeg me af of je nog meer info hebt, of dat je nog weet waar je het vandaan hebt. alvast bedankt, kelly
door Kelly (reageren) op 24 september 2003 om 11:52
De Frans - Duitse oorlog was in 1871, niet in 1971.
door "P. van de Kar" (reageren) op 19 mei 2007 om 14:38
2904 woorden ;-P
door Calvin (reageren) op 12 juni 2015 om 9:38
@Calvin: 5904
door calvin (reageren) op 12 juni 2015 om 9:39
beetje matig
door teun (reageren) op 12 september 2016 om 14:53
OMG, zo slecht. Echt niet normaal. Ik ben diep teleurgesteld.
door ikbenlijp (reageren) op 18 december 2018 om 12:17

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer