Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

onregelmatige werkwoorden

Engels

Samenvatting

Onregelmatige werkwoorden

6.4 / 10
4e klas vwo
  • niekeeeee
  • Nederlands
  • 624 woorden
  • 2850 keer
    2 deze maand
  • 27 april 2010

Nederlands Tegenwoordige tijd Verleden tijd Voltooid deelwoord
(be)houden, bewaren Keep Kept Kept
(blijven) steken, plakken Stick Stuck Stuck
(dood)schieten shoot shot Shot
(mee)brengen Bring Brought Brought
(op)hangen Hang Hung Hung
(op)winden Wind Wound Wound
(uit)lenen lend Lent Lent
(vast)houden Hold Held Held
(ver)dragen Bear Bore Borne
(ver)laten, achterlaten leave Left Left
(ver)slaan Beat Beat Beaten
(zich) terugtrekken withdraw withdrew Withdrawn
(zich) verspreiden spread Spread Spread
(zich) voeden Feed Fed Fed
(zich) voelen Feel Felt Felt
Aansteken, verlichten light Lit Lit
Barsten, springen Burst Burst Burst
Bederven, verwennen Spoil Spoilt Spoilt
Bedoelen, betekenen mean Meant Meant
Beginnen Begin Began Begun
Begrijpen, verstaan understand understood understood
Betalen pay Paid Paid
Bezeren, kwetsen Hurt Hurt Hurt
Bijten Bite Bit Bitten
Binden Bind Bound Bound
Blazen, waaien Blow Blew Blown
Bloeden Bleed Bled Bled
Bouwen Build Built Built
Branden Burn Burnt Burnt
Breiden Knit Knit Knit
Breken Break Broke Broken
Buigen Bend Bent Bent
Denken, vinden, menen Think thought Thought
Doen Do Did Done
Dragen (aan het lichaam) Wear Wore Worn
Drinken Drink Drank Drunk
Dromen Dream Dreamt Dreamt
Eten Eat Ate Eaten
Gaan Go Went Gone
Geboren worden Be borne
Geven Give Gave Given
Gooien throw Threw Thrown
Graven Dig Dug Dug
Groeien, verbouwen, worden Grow Grew Grown
Handelen Deal Dealt Dealt
Hard lopen, rennen run Ran Run
Horen Hear Heard Heard
Kennen, weten Know Knew Known
Kiezen choose Chose Chosen
Klinken, bellen Ring Rang Rung
Knielen Kneel Knelt Knelt
Komen Come Came Come
Kopen Buy Bought Bought
Kosten Cost Cost Cost
Krijgen/worden Get Got Got
Krimpen, terugdeinzen shrink shrank Shrunk
Kruipen Creep Crept Crept
Laten zien, wijzen Show showed Shown
Laten, verhuren Let Let Let
Leggen Lay Laid Laid
Leggen, zetten put Put Put
Leiden, voeren lead Led Led
Leren learn Learnt Learnt
Leren, onderwijden teach Taught Taught
Leunen lean Leant Leant
Lezen read Read Read
Liggen Lie Lay Lain
Maken make Made Made
Naaien Sew sewed Sewn
Nemen, (weg)brengen Take Took Taken
Ontmoeten meet Met Met
Ontstaan Arise Arose Arisen
Ontwaken Awake Awoke Awoken
Opvoeden, fokken Breed Bred Bred
Raken, treffen, slaan Hit Hit Hit
Rijden ride Rode Ridden
Rijden, drijven Drive Drove Driven
Ruiken smell Smelt Smelt
Scheuren, trekken Tear Tore Torn
Schijnen, schitteren shine shone Shone
Schrijven Write Wrote Written
Schudden, beven shake shook Saken
Slaan, treffen; staken strike Struck Struck
Slapen Sleep Slept Slept
Sluiten Shut shut Shut
Snijden, knippen Cut Cut Cut
Spinnen, draaien Spin Spun Spun
Splijten Split Split Split
Spreken speak Spoke Spoken
Springen leap Leapt Leapt
Springen spring Sprang Sprung
Spuwen Spit Spat Spat
Staan stand Stood Stood
Steken, prikken Sting Stung Stung
Stelen, sluipen steal stole stolen
Stijgen, opstaan, opgaan rise Rose Risen
Stinken Stink Stank Stunk
Trekken, tekenen Draw Drew Drawn
Uitgeven, doorbrengen spend Spent Spent
Uitzenden broadcast Broadcast Broadcast
Vallen Fall Fell Fallen
Vangen Catch Caught Caught
Vechten Fight Fought Fought
Vegen sweep Swept Swept
Verbergen Hide Hid Hidden
Verbieden Forbid Forbade Forbidden
Vergeten forget Forgot Fotgotten
Vergeven forgive Forgave Forgiven
Verkopen sell Sold Sold
Verliezen lose Lost Lost
Vinden Find Found Found
Vliegen Fly Flew Flown
Vluchten Fly Fled Fled
Voorspellen forecast Forecast Forecast
Vriezen Freeze Froze Frozen
Wedden Bet Bet Bet
Wekken, ontwaken Wake Woke Woken
Wenen weep Wept Wept
Werpen Cast Cast Cast
Winnen Win Won Won
Worden Become Became Become
Zaaien Sow Sowed Sown
Zagen saw Sawed Sawn
Zeggen say Said Said
Zeggen, vertellen Tell Told Told
Zenden, sturen Send sent Sent
Zetten, óndergaan Set Set Set
Zich spoeden, hard rijden speed Sped Sped
Zich vastklemmen Cling Clung Clung
Zien see Saw Seen
Zingen Sing sang Sung
Zinken Sink sank Sunk
Zitten Sit sat Sat
Zoeken seek sought Sought
Zwaaien, schommelen swing Swung Swung
Zwemmen Swim Swam Swum
Zweren, vloeken swear Swore Sworn
Zweten sweat Sweat Sweat


Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6173

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer