Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Alle onregelmatige werkwoorden

Engels

Samenvatting

Stepping stones

Onregelmatige werkwoorden

6.5 / 10
2e klas havo
  • didii
  • Nederlands
  • 460 woorden
  • 4224 keer
    3 deze maand
  • 30 november 2008
To be was/were been = zijn worden
To beat beat beaten = (ver)slaan
To become became become = worden
To bet bet bet = wedden
To bite bit bitten = bijten
To blow blew blown = blazen
To break broke broken = breken
To broadcast broadcast broadcast = uitzenden
To build built built = bouwen
To burn burnt burnt = verbranden
To buy bought bought = kopen
To catch caught caught = vangen
To choose chose chosen = kiezen
To come came come = komen
To cut cut cut = snijden knippen
To do did done = doen
To draw drew drawn = trekken tekenen
To drink drank drunk = drinken
To drive drove driven = (auto)rijden
To eat ate eaten = eten
To fall fell fallen = vallen
To feed fed fed = (zich)voeden
To feel felt felt = (zich)voelen
To fight fought fought = vechten
To find found found = vinden
To fly flew flown = vliegen
To forget forgot forgotten = vergeten
To get got got = krijgen
To give gave given = geven
To go went gone = gaan
To grow grew grown = groeien
To hang hung hung = hangen
To have had had = hebben
To hear heard heard = horen
To hide hid hidden = verbergen
To hit hit hit = slaan raken
To hurt hurt hurt = pijn doen
To keep kept kept = houden bewaren
To know knew known = weten kennen
To learn learnt learnt = leren
To leave left left = (weg)gaan
To let let let = laten
To lie lay lain = liggen
To lose lost lost = verliezen
To make made made = maken
To mean meant meant = bedoelen betekenen
To meet met met = ontmoeten
To pay paid paid = betalen
To put put put = zetten leggen
To quit quit quit = ophouden(met)

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

2195

reacties

goede tekst met alle onregelmatige werkwoorden
door stephen (reageren) op 1 april 2011 om 16:19

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer