Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Onregelmatige werkwoorden

Engels

Samenvatting

Stepping stones

Onregelmatige werkwoorden

6.5 / 10
3e klas vmbo
  • monicaa
  • Nederlands
  • 626 woorden
  • 3970 keer
    7 deze maand
  • 14 juni 2006
Irregular verbs English

to be was/were been
to beat beat beaten
to become - became become
to begin - began begun
to bet bet bet
to bind bound bound
to bite - bit - bitten
to blow - blew - blown
to break - broke broken
to bring - brought brought
to broadcast - broadcast - broadcast
to build - built - built
to burn burnt burnt
to burst burst burst
to buy - bought bought
to catch- caught caught
to - chosen - choose - chose
to come - came - come
to cost - cost cost
to cut cut cut
to deal dealt dealt
to dig - dug - dug
to do - did done
to draw drew - drawn
to drink drank drunk
to drive - drove - driven
to eat - ate eaten
to fall - fell - fallen
to feed fed fed
to feel - felt - felt
to fight - fought - fought
to find - found - found
to fit fit fit
to fly - flew - flown
to forget - forgot - forgotten
to keep - kept kept
to forgive forgave - forgiven
to freeze froze frozen
to get - got got
to give - gave given
to go - went - gone
to grow - grew grown
to hang - hung - hung
to have - had - had
to hear - heard - heard
to hide - hid - hidden
to hit hit - hit
to hold held - held
to hurt hurt - hurt
to keep - kept - kept
to know - knew - known
to lead led - led
to leaRn leaRnt - leaRnt

to leave - left - left
to let - let - let
to lie - lay - lain
to lose - lost - lost
to make - made - made
to mean - meant - meant
to meet - met - met
to pay - paid - paid
to put - put - put
to quit quit - quit
to read - read - read
to ride rode - ritten
to ring - rang - rung
to rise - rose - risen
to run ran - run
to say - said - said
to see - saw - seen
to sell - sold - sold
to send - sent - sent
to set set - set
to shake shook - shaken
to shoot - shot - shot
to show - showed - shown
to shut - shut - shut
to sing sang - sung
to sit - sat - sat
to sleep - slept - slept
to speak - spoke - spoken
to spell spelt - spelt
to spend - spent - spent
to stand - stood - stood
to steal - stole - stolen
to stick stuck - stuck
to strike struk - struk
to swear swore - sworn
to sweep swept swept
to swim - swam - swum
to take - took - taken
to teach - taught - taught
to tell - told - told
to think - thought - thought
to throw - threw - thrown
to understand - understood - understood
to wake - woke - woken
to wear - wore - worn
to win won won
to write wrote - written

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

7447

reacties

Zijn de onregelmatige werkwoorden van leerjaar 2 mavo/havo/vwo?
door Fabian (reageren) op 7 mei 2015 om 23:39

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Back to school

Ben jij helemaal ready voor het nieuwe schooljaar? 
  • Hell yeah! Laat dat nieuwe jaar maar komen.
  • Meh. Er hadden nog wel een paar weken vakantie bij gemogen.
  • Nope! Doe mij maar het hele jaar zomervakantie.