Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Onregelmatige werkwoorden

Engels

Samenvatting

Onregelmatige werkwoorden

6.3 / 10
5e klas havo
  • Emma
  • Nederlands
  • 575 woorden
  • 2506 keer
    1 deze maand
  • 9 mei 2007
Onregelmatige werkwoorden

To arise – arose – arisen ontstaan
To awake – awoke – awoke wakker worden
To be – was – been zijn, worden
To bear – bore – borne (ver) dragen
To bear – bore – born baren
To beat – beat - beaten slaan
To become – became – become worden
To begin - began – begun beginnen
To bend – bent – bent buigen
To bet- bet – bet wedden
To bind – bound – bound binden
To bite - bit – bit(ten) bijten
To bleed – bled – bled bloeden
To blow – blew – blown blazen
To break – broke – broken breken
To bring – brought – brought brengen
To build – built – built bouwen
To burn – burnt – burnt (ver) branden
To burst – burst – burst barten
To buy – bought – bought kopen
To cast – cast – cast werpen
To catch – caught – caught vangen
To choose – chose – chosen kiezen
To come – came – come komen
To cost – cost – cost kosten
To creep – crept – crept kruipen
To cut – cut – cut snijden, knippen
To deal – dealt – dealt handelen
To dig – dug – dug graven
To do – did – done doen
To draw – drew – drawn tekenen
To dream – dreamt – dreamt dromen
To drink – drank – drunk drinken
To drive – drove – driven (aan) drijven, besturen
To dwell – dwelt – dwelt verblijven, wonen
To eat – ate – eaten eten
To fall – fell – fallen vallen
To feed – fed – fed (zich) voeden
To feel – felt – felt (zich) voelen
To fight – fought – fought vechten
To find – found – found vinden
To flee – fled – fled vluchten
To fly – flew – flown vliegen
To forbid – forbade – forbidden verbieden
To forget – forgot – forgotten vergeten
To forgive – forgave – forgiven vergeven
To freeze – froze – frozen (be) vriezen
To get – got – got krijgen, worden
To give – gave – given geven
To go – went – gone gaan
To grow – grew – grown groeien, worden
To hang – hung – hung hangen
To have – had – had hebben
To hear – heard – heard horen
To hide – hid – hidden (zich) verbergen
To hit – hit – hit slaan, raken
To hold – held – held (vast) houden
To hurt – hurt – hurt bezeren, pijn doen
To keep – kept – kept (be) houden, bewaren
To kneel – knelt – knelt knielen
To know – knew – known kennen, weten
To lay – laid – laid leggen
To lead – led – led leiden
To lean – leant – leant leunen
To leap – leapt – leapt springen
To learn – learnt – learnt leren, vernemen
To leave – left – left (ver) laten
To lend – lent – lent lenen (aan)
To let – let – let laten, toelaten
To lie – lay – lain liegen
To light – lit –lit aansteken
To lose – lost – lost verliezen
To make – made – made maken
To mean – meant – meant bedoelen, betekene
To meet – met – met ontmoeten
To pay – paid – paid betalen
To put – put – put zetten, leggen
To read – read – read lezen
To ride – rode – ridden rijden
To ring – rang – rung (op) bellen
To rise – rose – risen opstaan, opgaan (zon)
To run – ran – run (hard) lopen
To saw – sawed – sawn zagen
To say – said – said zeggen
To see – saw – seen zien
To seek – sought – sought zoeken, trachten
To sell – sold – sold verkopen
To send – sent – sent zenden, sturen
To set – set – set zetten, plaatsen
To sew – sewed – sewn naaien

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

6336

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer