Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Onregelmatige werkwoorden

Engels

Samenvatting

Onregelmatige werkwoorden

7.5 / 10
3e klas vmbo/havo
  • marit
  • Nederlands
  • 523 woorden
  • 2154 keer
    9 deze maand
  • 13 mei 2008
Irregular verbs

to be - was/were - been
to begin - began - begun
to become - became - become
to bite - bit - bitten
to blow up - blew up - blown up
to break - broke - broken
to bring - brought - brought
to bring up - brought up - brought up
to build - built - built
to buy - bought - bought
to catch - caught - caught
to choose - chose - chosen
to come - came - come
to cost - cost - cost
to creep - crept - crept
to dig - dug - dug
to do - did - done
to drive - drove - driven
to eat - ate - eaten
to fall - fell - fallen
to feel - felt - felt
to fight - fought - fought
to find out - found out - found out
to fly - flew - flown
to forget - forgot - forgotten
to get - got - got
to give - gave - given
to go - went - gone
to grow up - grew up - grown up
to hang - hung - hung
to have - had - had
to hear - heard - heard
to hide - hid - hidden
to keep - kept - kept
to know - knew - known
to leave - left - left
to lend - lent - lent
to let - let - let
to lie - lay - lain
to lose - lost - lost
to make - made - made
to mean - meant - meant
to met - met - met
to pay - paid - paid
to put - put - put
to read - read - read
to ring up - rang up - rung up
to run down - ran down - run down
to run away - ran away - run away
to say - said - said
to see - saw - seen
to sell - sold - sold
to send - sent - sent
to shoot - shot - shot
to show - showed - shown
to shut - shut - shut
to sit - sat - sat
to sleep - slept - slept
to speak - spoke - spoken
to spend - spent - spent
to stand - stood - stood
to steal - stole - stolen
to swim - swam - swum
to take out - took out - taken out
to teach - taught - taught
to tear - tore - torn
to tell - told - told
to think - thought - thought
to throw - threw - thrown
to understand - understood - understood
to wake - woke - woken
to wear - wore - worn
to win-won-won
to write-wrote-written

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

3125

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer