Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 3 minuutjes. 

Naar de vragenlijst

Ergernissen in Nederland

Wat is jouw grootste ergernis op school?
We vroegen het onze bezoekers en ziehier de uitkomst! Misschien kan je het lijstje afdrukken en achterlaten in het postvakje van de directie?

-Scholieren.com, 5 januari 2010


Positie

Ergernis

1 Docenten die te laat proefwerken nakijken
2 Te lange schooldagen
3 Teveel huiswerk
4 Docenten die te strenge straffen geven
5 Vieze wc's
6 De schuld krijgen terwijl iemand anders het deed
7 Belachelijke schoolregels
8 Docenten die leerlingen voortrekken
9 Docenten die nutteloze discussies houden
10 Humeurige of bazige conciërges
11 Te weinig uitdagende lessen
12 Docenten die ongeïnteresseerd zijn in scholieren
13 Teveel mensen op te weinig ruimte
14 Docenten die stinken
15 Het eten in de kantine is te duur
16 Kwaliteit van de les
17 Dat de school de leerling niet vertrouwt
18 Te weinig computers
19 Te veel zelfstudie-uren / ophokuren
20 Bruggers die je omver lopen
21 Wiebelende tafels / stoelen
22 Lange rij in de kantine
23 Klasgenoten die klieren in de les
24 Voordringen in de rij van de kantine
25 Onvoldoende aandacht voor studiekeuze
26 Docenten die te laat komen
27 Docenten die geen zin hebben om les te geven
28 Dat er wordt gepest op school
29 Dat er teveel onrust is op school
30 Er wordt geklikt
31 Dat het stinkt op school
32 Het gebouw is vies
33 Het roddelen op mijn school
34 Het lawaai op school
35 Klasgenoten die altijd mijn werk naschrijven of afkijken
36 Teveel tussenuren
37 Het eten in de kantine
38 Klasgenoten die niet hard werken
39 Het gebouw is armoedig
40 Het flirten en zoenen van medeleerlingen
41 Dat er veel wordt afgekeken bij toetsen / huiswerk
42 Leerlingen die hun spullen inpakken terwijl de docent lesgeeft
43 Teveel lesuitval

Terug naar de Top 10

Ergernissen in België

 

Positie

Ergernis

1 Teveel huiswerk
2 Te lange schooldagen
3 Docenten die te strenge straffen geven
4 Belachelijke schoolregels
5 Vieze wc's
6 De schuld krijgen terwijl iemand anders het deed
7 Docenten die leerlingen voortrekken
8 Humeurige of bazige conciërges
9 Dat de school de leerling niet vertrouwt
10 Docenten die ongeïnteresseerd zijn in scholieren
11 Docenten die te laat proefwerken nakijken
12 Er wordt geklikt
13 Docenten die nutteloze discussies houden
14 Dat er wordt gepest op school
15 Docenten die stinken
16 Kwaliteit van de les
17 Te weinig uitdagende lessen
18 Teveel mensen op te weinig ruimte
19 Wiebelende tafels / stoelen
20 Het roddelen op mijn school
21 Te veel zelfstudie-uren / ophokuren
22 Dat het stinkt op school
23 Klasgenoten die altijd mijn werk naschrijven of afkijken
24 Te weinig computers
25 Het gebouw is vies
26 Onvoldoende aandacht voor studiekeuze
27 Docenten die geen zin hebben om les te geven
28 Bruggers die je omver lopen
29 Klasgenoten die klieren in de les
30 Lange rij in de kantine
31 Het gebouw is armoedig
32 Voordringen in de rij van de kantine
33 Het eten in de kantine
34 Het eten in de kantine is te duur
35 Dat er teveel onrust is op school
36 Het lawaai op school
37 Klasgenoten die niet hard werken
38 Dat er veel wordt afgekeken bij toetsen / huiswerk
39 Teveel tussenuren
40 Leerlingen die hun spullen inpakken terwijl de docent lesgeeft
41 Het flirten en zoenen van medeleerlingen
42 Teveel lesuitval
43 Docenten die te laat komen

Terug naar de Top 10


Toelichting
Scholieren.com stelde in overleg met een groep scholieren een lijst met 43 ergernissen op in de categorieën personeel, organisatie, faciliteiten, leefklimaat en medeleerlingen. Die werden eind november 2009 voorgelegd aan de bezoekers van de website. Ruim 4800 Nederlandse en 650 Belgische scholieren brachten hun stem uit.

Scholieren ergeren zich vooral aan onredelijke of oneerlijke docenten en conciërges, en de werkdruk. De Nederlandse scholier geeft z'n school overigens een voldoende: een 6,5. De Belgen geven hun school gemiddeld een 6,2.

Op 5 januari 2010 publiceerden we de lijst (persbericht). Voor wie wat dieper in de onderzoeksresultaten wil duiken: klik hier voor de Nederlandse cijfers, hier voor de Belgische cijfers.