Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Aardrijkskundeleraren: "Examencijfers zijn oneerlijk."

Aardrijkskundeleraren: "Examencijfers zijn oneerlijk."

De kop van het artikel dat vorige week verscheen op de site van het NRC is duidelijk: "De becijfering van de eindexamens is niet eerlijk." Aardrijkskundeleraren Martin Bakker en Clarinus Nauta (aardrijkskundeleraar van het jaar 2017) stellen in het artikel dat de examencijfers bij sommige vakken te laag uitvallen, omdat er te lage, min of meer vaste gemiddelden worden gehanteerd. Ook zouden de vragen in de examens te vaag zijn en zouden hoogbegaafde leerlingen worden benadeeld.

Naar eigen zeggen schrijven de twee aardrijkskundeleraren namens 'een grote, maar stille groep docenten'. De becijfering zou niet alleen bij het vak aardrijkskunde oneerlijk zijn. Juist de grote ongelijkheid tussen de vakken zou een groot deel van het probleem zijn. Het gemiddelde CE-cijfer voor aardrijkskunde ligt de afgelopen jaren rond de 6,3. Volgens de aangehaalde leraren is dit te laag en is het onlogisch dat het gemiddelde per vak verschilt.

Uitblinkers

Het zou iedereen kunnen gebeuren: je geeft een geniaal antwoord op een examenvraag. Zelfs zo geniaal, dat je antwoord niet in het examenmodel staat. Volgens de eerder genoemde aardrijkskundeleraren worden deze leerlingen vaak benadeeld, omdat er discussies ontstaan tussen de correctoren en de antwoorden alsnog fout worden gerekend. 

Het CvTE heeft hier echter een speciale regel voor, de zogenoemde "regel 3.3". Hierin staat eigenlijk dat al die geniale antwoorden weldegelijk goedgekeurd zouden moeten worden. Of voluit: "Indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel."

Taalgebruik

Over het taalgebruik in examens was vorig jaar veel te doen na het examen Nederlands voor het vwo. Het LAKS kreeg een recordaantal klachten, mede dankzij het gebruik van termen als "apocalyptisch geschreeuw" en "hellend vlak". Ook wordt in het artikel van het NRC het woord "opgekalefaterd" genoemd, dat ooit verscheen in een examen wiskunde.

Deze cryptische beschrijvingen zouden uiteindelijk zorgen voor lagere cijfers. De leraren vinden dat het de verantwoordelijkheid van minister van onderwijs Arie Slob is om deskundigen aan te stellen die het taalgebruik in de examens kunnen gaan onderzoeken.

Vastgesteld gemiddelde?

Het eerder genoemde cryptische taalgebruik vind je ook op de site van het CvTE, als je erachter probeert te komen hoe zo'n normering bij een examen nu eigenlijk tot stand komt. Korte samenvatting: de cijfers zijn gebaseerd op een paar criteria. De examenuitslagen van andere jaren spelen inderdaad een rol, maar daarnaast zijn bijvoorbeeld ook de mening van leraren en een groep niet-examenleerlingen die het examen ook maken belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de cijfers wel ongeveer gelijk uitkomen elk jaar, maar het gemiddelde wordt niet vooraf vastgesteld. 

Onderzoek

Afgelopen weekend heeft het CvTE laten weten dat ze de moeilijke examens gaan onderzoeken. Hierbij krijgen vakdocenten vooraf de eindexamens te zien, waarna ze per individuele leerling moeten aangeven of ze denken of hij/zij een voldoende zou kunnen halen. 

A D V E R T E N T I E
Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Bereken je voorlopige cijfer