Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Eindexamen latijn
vwo

Video

Examenserie: Latijn Grammatica

Examenchat Latijn & Grieks

3:55 Menno
 Welkom bij de examenchat Grieks & Latijn
3:58 Jordi (Latijn en Grieks)
 ik ben er klaar voor
    Menno: Top! 

4:00 Menno
 Dan gaan we beginnen :)
4:00 Opmerking van Juliette
Is het van belang om alle teksten in het nederlands helemaal te kennen, of heb je genoeg aan ze globaal kennen?
4:05 Jordi (Latijn en Grieks)
 alle, juist heel belangrijk. zijn vaak gemakkelijkste vragen en dus gemakkelijke punten
    Menno: Jordi, kun je antwoorden met de reply (pijltje) knop? Zo dus! 

4:05 Opmerking van VWO
Hoi! Wat moet je van Livius qua geschiedenis weten? Het is best veel namelijk in Religionis Causa ...
    Jordi (Latijn en Grieks): Het handigste overzicht hiervan vind je in de zogenaamde syllabus van het examen. daar vind je het. je docent heeft sowieso dit anders staat het online. bv www.superlatijn.nl 

4:08 Opmerking van Jamiro
Hallo, ik kom gelijk door met twee vragen. Ik vraag me ten eerste af hoe goed ik de cultuur en achtergrond behoor te kennen. Daarnaast vraag ik me af hoe goed ik de Nederlandse teksten van Livius uit het boek Religionis Cause moet kennen.
    Jordi (Latijn en Grieks): Antwoord hierop: zie beide vragen hierboven 

    Jordi (Latijn en Grieks): zie antwoorden hierboven 

4:10 Opmerking van Sterre
Als er bv. wordt gevraagd naar verklaar de tijd van het werkwoord in deze zin, en het is een conj. Welke verklaringen kan je daar voor geven?
    Jordi (Latijn en Grieks): coniunctivus is vaak antwoord op de vraag "wat is de modus", niet wat is de tijd. dus dit komt bijna niet voor Behalve: bij de coniunctivus futuralis. in dit geval veewijst de conj naar toekomende tijd 

4:12 Opmerking van Maartje (Grieks)
Ik heb veel moeite bij vragen waar een stuk Grieks wordt gegeven (dat je dit jaar hebt vertaald) en dat je daar dan een antwoord bij moet vinden. Is het echt van belang dat je alles helemaal uit je hoofd kan vertalen? En hebben jullie hier tips voor? Want als je niet weet wat er staat moet je het ter plekke gaan vertalen en dat kost veel te veel tijd
    Jordi (Latijn en Grieks): nee dat is niet nodig. het verhaal kennen in het nl is goed, maar daarna kun je, om ook tijd te besparen, je vooral concetreren op woorden die de kern van de tekst weergeven 

4:19 Opmerking van Esther
Hoe herken je in het Grieks het makkelijkst het verschil tussen een ppa en een ppp (of participium aoristus)?
    Jordi (Latijn en Grieks): ppa: vaak -nt- in de stam, ppp: vaak -sa- in de stam, tenzij de stam van de aoristus afwijkt > en dus thematisch is. Bv. lego > eipontos (gen ev. m) 

4:25 Opmerking van VWO grieks
Klytaemnestra zegt in haar agon: vrouwen zijn iets geks, maar wanneer de dit zo is (...) blabla --> wat bedoelt ze met 'dit'? Het vreemdgaan van de man of dat ze gek zijn
    Jordi (Latijn en Grieks): Vrouwen zijn moron. ze deugen niet. mannen zijn beter. maar daarna probeert ze duidelijk te maken dat we wel moeten begrijpen wat zij gedaan heeft 

4:30 Opmerking van VWO
Hoe kan ik het best de latijnse teksten leren??
    Jordi (Latijn en Grieks): deze vraag is iets te open 

4:38 Opmerking van Lieke (Grieks)
Zou je de vraag kunnen verwachten: Wat voor dativus is dit woord? Want bij sommige woorden staat in de kantlijn gegeven dat het bijvoorbeeld een dativus ethicus is. Moet je dat dan weten?
    Jordi (Latijn en Grieks): neen 

4:42 Opmerking van VWO grieks
Wat voor cultuurvragen kun je vooral bij elektra vinden
    Jordi (Latijn en Grieks): over aristoteles theorie de opbouw van tragedie, het ontstaan andere tragedieschrijvers 

4:42 Opmerking van Ik
Hoe belangrijk is het kennen van de achtergrond en van de Nederlandse teksten die tussen de Latijnse teksten in staan?
    Jordi (Latijn en Grieks): belangrijk, kunnen vragen over komen 

4:47 Opmerking van Sofia, Latijn
Wordt het goedgerekend als je werkwoordsvormen die in de perfectum of imperfectum staan in het praesens vertaald? (#praesens historicum)
    Jordi (Latijn en Grieks): ja, het is juist andersom. praesens die je met vt vertaalt kan praes. hist zijn 

4:50 Opmerking van VWO
Moet je veel jaartallen weten of juist niet?
    Jordi (Latijn en Grieks): nee 

4:50 Opmerking van Ik
Hoe goed moet je de Nederlandse teksten in Religionis Causa kennen?
    Jordi (Latijn en Grieks): goed, zie boven 

4:50 Opmerking van Iris
Heeft u enig idee wat voor vertaaltekst er van Euripides zal komen qua vorm? Stichomythie, redelijk kenmerkend voor Euripides, of meer een monoloog?
    Jordi (Latijn en Grieks): nee 

4:50 Opmerking van Iris
Heeft u tips hoe het beste een vraag waarbij een Grieks stuk tekst met een Nederlandse tekst moet worden vergeleken kan worden gemaakt?
    Jordi (Latijn en Grieks): dat zijn moeilijke vragen vaak. staar je er niet op blind. vergelijk heel secuur de grammatica van de passages 

4:51 Opmerking van Sofia, Latijn
In de syllabus staat dat kennis over o.a. de Punische oorlogen, burgeroorlogen, koningstijd, grondlegging en ondergang van de republiek bekend verondersteld is... Maar wat en hoe uitgebreid moet je daar precies over weten? Jaartallen, namen van personen?
    Jordi (Latijn en Grieks): ja 

4:51 Opmerking van Lieke(Grieks)
Bij sommige woorden staat er gegeven onder aan de tekst dat het een dativus ethicus is. Zou je een vraag op de toets kunnen verwachten als: Wat voor een dativus is dit? En dat het antwoord dan dativus ethicus is.
    Jordi (Latijn en Grieks): nee 

4:51 Opmerking van Sarah
In tekst 8.1a zegt Livius dat de oude werken (Cloaca Maxima en Circus Maximus) de nieuwe pracht niet kan/kunnen evenaren. Welke van de 2 wordt bedoeld? Dat de nieuwe of de oude werken beter zijn?
    Jordi (Latijn en Grieks): nieuwe 

4:52 Opmerking van Latijn
ja hetzelfde bij latijn, moet je weten watvoor naamvallen het zijn, bijvoorbeeld ablativus comperationis
    Jordi (Latijn en Grieks): die kan wel gevraagd worden 

4:52 Opmerking van Sofia, Latijn
Heeft u tips voor de proefvertaling Latijn? Zijn er dingen/slordigheidsfoutjes die u vaak mis ziet gaan? En waar wordt het strengst op afgerekend (verkeerde tijd/woordkeuze/meervoudipvenkelvoud)?
    Jordi (Latijn en Grieks): fouten worden per zin gerekend, niet type fout. meervoud/enkelvoud vaak fout en naamvallen. ook tijden 

4:54 Opmerking van Charlotte
Wat is het nut van een infinitivus historicus of praesens historicus in het Latijn?
    Jordi (Latijn en Grieks): het is mooi 

4:54 Opmerking van Floor
Wat zijn de verschillen tussen imperfectum en aoristus? (Grieks)
    Jordi (Latijn en Grieks): aoristus: geeft vaak een moment aan, imperfectum langere tijd of achtergrond 

4:56 Opmerking van Deborah (Latijn)
Het CE in 2012 ging ook over Livius. Is dit examen vergelijkbaar met het examen van volgende week? Wat zal er anders zijn? Is het lastiger?
    Jordi (Latijn en Grieks): dat weet ik niet. het is sowieso anders uiteraard 

4:58 Opmerking van Sofia, Latijn
Is het aantal punten dat je voor het vertaalgedeelte kan halen precies de helft van het aantal punten voor de tekstvragen?
    Jordi (Latijn en Grieks): ja 

4:58 Opmerking van Sterre
De conj obliquus komt heel vaak terug in de teksten van Livius (aldus Superlatijn). Moet je deze kunnen 'aanwijzen' in de tekst en waarom het er een is?
    Jordi (Latijn en Grieks): ga er maar vanuit van wel, maar er wordt hooguit 1 vraag over gesteld 

4:58 Opmerking van Deborah (Latijn)
Kunt u het dominant gebruik van het bijv. nw. uitleggen mbv een voorbeeld? Heel erg bedankt alvast
    Jordi (Latijn en Grieks): bedoel je ablabs? 

4:58 Opmerking van Jolijn
Wat is de beste vertaalstrategie (grieks)
    Jordi (Latijn en Grieks): stap voor stap. zinnen opdelen, inleiding goed lezen, woordenlijst in tekst noteren, daarna eerst pv, daarna onderwerp, etc. vertalen 

4:59 Opmerking van Julia
wat is het verschil tussen futurum en futurum exactum en pfa?
    Jordi (Latijn en Grieks): fut ext geeft voortijdigheid aan in toekomst. 

5:01 Opmerking van Lisa
Hoe moet je een infivinitivus/praesens historicus vertalen en waartoe dient het?
    Jordi (Latijn en Grieks): als pv. en het is mooi 

5:01 Jordi (Latijn en Grieks)
 Menno, ik moet gaan!
    Menno: Oké 

5:03 Menno
 Daarmee sluiten we de chat af. Iedereen is welkom bij de examenchat Filosofie en Economie later vanavond
Bereken je voorlopige cijfer

Oude examens

Jaar / tijdvak
bestanden
2019 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2019 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage
2018 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2018 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage
2016 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2016 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage
2015 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2015 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage
2014 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2014 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage
2013 / tijdvak 2 antwoorden
opgaven
bijlage
2013 / tijdvak 1 antwoorden
opgaven
bijlage