Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Heeft schorsen wel zin?

Heeft schorsen wel zin?

Het aantal geschorste leerlingen is het afgelopen jaar gestegen, meldt Metro vandaag. Iets vaker dan in 2014 werden leerlingen tijdelijk van school gestuurd omdat ze bijvoorbeeld geweld tegen een docent of medeleerling gebruikten. Maar is schorsen eigenlijk wel de juiste straf?

Er zijn twee verschillende soorten schorsingen: bij een interne schorsing ben je wel verplicht om naar school te komen, maar kom je de les niet in, en bij een externe schorsing ben je tijdelijk niet welkom op school. Maar zeg nou eens eerlijk, zo'n dagje chillen op de bank klinkt toch zo slecht nog niet? Heeft schorsen dan wel zin?

Spijbelen

Tommie (17) is een keer geschorst geweest vanwege spijbelen. ''Ik had een aantal keer gespijbeld en daar waren ze achter gekomen. Ik moest toen een dag van acht tot vier bij de teamleider doorbrengen.'' Saai was het zeker, volgens Tommie, maar leerzaam niet echt. ''Ik zou willen zeggen dat ik er van heb geleerd maar dat is helaas niet zo. Na deze schorsing is het niet minder aantrekkelijk geworden om te gaan spijbelen."

Bij spijbelen komt er vaak een leerplichtambtenaar bij, maar ook dat schrikte hem niet af. "Dat blijft vaak bij een dreigement. In de praktijk worden leerplichtambtenaren er niet zo snel bij gehaald." Volgens Tommie is het beter om te kijken waarom de leerling spijbelt en hem of haar te motiveren om wel naar school te gaan. "Een schorsing werkt totaal niet motiverend en is uit de tijd."

Ook Kalle (16) heeft een schorsing meegemaakt. "Ik werd uit de les gestuurd en had vervolgens een te grote mond tegenover de docent." Voor Kalle was het echter wel een reden om uit te gaan kijken. "De leerplichtambtenaar kon er bij worden gehaald en dat zou de tweede keer voor mij zijn geweest. Ik moest dus wel uitkijken. Maar ik denk niet dat veel jongeren nog leren van een schorsing."

Nadenken

Mel Peci is pedagoog, en denkt dat schorsen nut kan hebben wanneer je het combineert met een andere straf. ''Schorsen is een vorm van straffen. Echter alleen schorsen helpt niet, omdat leerlingen dit als een dagje vrij kunnen zien. Daarom moet je schorsen combineren met iets waar ze van leren. Een thema dat gepaard gaat met gedrag dat je als school wél wil zien. Bij ons op school worden scholieren geschorst als ze een ander voor kankerhomo uitschelden. Scholieren moeten dan een presentatie geven over homoseksualiteit of kanker."

Frank (19) is het met mevrouw Peci eens, en vindt wel dat schorsen een goede werking heeft. Hij werd zelf intern geschorst omdat hij een foto van een medeleerling op de toiletten maakte, en deze verspreidde. "Het geeft je de tijd om na te denken over wat je hebt gedaan. Dus ik denk voortaan twee keer na voordat ik op school iets flik. Een hele schooldag bij de rector op het kantoortje is ook niet hoe je je dag het liefst besteedt.''

voeg reactie toe

1687