Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Scholieren lezen de boeken op de leeslijst echt

Scholieren lezen de boeken op de leeslijst echt

Hoewel het bekijken van andermans boekverslagen waarschijnlijk de belangrijkste reden is voor jullie bezoek aan onze website, lezen de meesten van jullie de boeken op de leeslijst toch braaf zelf. Dit blijkt uit het rapport De praktijk van de leeslijst dat onderzoeker Jeroen Dera van de Radboud Universiteit Nijmegen dinsdag publiceerde in samenwerking met Stichting Lezen.

Volgens de ruim 1.600 havo- en vwo-leerlingen die het onderzoek hebben ingevuld, wordt ruim de helft van de geselecteerde boeken voor de leeslijst helemaal uitgelezen. Ruim een kwart van de ondervraagde scholieren (25,2%) geeft zelfs aan dat ze de hele leeslijst van a tot z echt lezen, en bijna een derde (32,2%) leest 80-100% van de leeslijst. Slechts 1,2% leest helemaal niets van de lijst. De helft van de leerlingen gaf in het onderzoek aan na de middelbare school te willen blijven lezen. 

Het gouden ei

In de bovenbouw moeten we er (bijna) allemaal aan geloven, het lezen van een lange lijst Nederlandse literaire klassiekers. Het meest gekozen boek op deze lijst is Het Gouden Ei van Tim Krabbé. Vermoedelijk vanwege de naamsbekendheid en het geringe aantal bladzijden, namelijk 97. Dit komt overeen met de gegevens van Scholieren.com. Al sinds jaar en dag domineert het boek, met maar liefst 244 boekverslagen, de ranglijsten op onze website. Op de tweede plek staat De Aanslag van Harry Mulisch, ook dit is met 197 verslagen een populaire titel op Scholieren.com.

'Veel gelezen' betekent overigens niet dat deze titels automatisch 'goed gewaardeerd' worden. Van de 33 meest gelezen titels, scoren 13 boeken lager dan het gemiddelde cijfer van een 6,7. De oude werken van vóór 1800, zoals Karel ende Elegast (5,9) en Beatrijs (5,6) en Elckerlijc (5,3) scoren bijvoorbeeld laag. Dit zijn boeken die je vaak verplicht moet lezen, maar die de meesten van jullie niet erg boeiend vinden. 

Voorbeelden van boeken die wel goed scoren zijn Het Smelt van Lize Spit en Lieveling van Kim van Kooten. Beide boeken krijgen een 8. De absolute topper is De Engelenmaker van Stefan Brijs. Dat boek scoorde een 8,1.

Mannen in de meerderheid

In het onderzoek kwamen boeken van 725 verschillende auteurs aan bod. Mannelijke auteurs zijn, als je de aantallen bekijkt, in de meerderheid. Van de 725 onderzochte schrijvers zijn 443 man, ongeveer 61 procent. Maar de verhoudingen worden nog schever als je kijkt naar hoeveel boeken er op de leeslijsten geschreven zijn door mannen. Van de 15.743 titels die de respondenten van het onderzoek hebben opgegeven, stonden er 11.412 op naam van een man. Dat is ruim driekwart. 

Onderzoeker Dera pleit dan ook voor meer diversiteit van de leeslijst. Leraren kunnen scholieren bijvoorbeeld wat vaker een boek van een vrouwelijke of niet-westerse auteur aanraden. Het zou volgens Dera ook een goed idee zijn als leraren wat meer rekening houden met je geslacht en gekozen profiel, zodat ze je betere boekentips kunnen geven. Tot slot raadt Dera ook aan om toch wat meer jeugdboeken en thrillers op die leeslijst te zetten, omdat die door scholieren positief gewaardeerd worden. 

Back to school

Ben jij helemaal ready voor het nieuwe schooljaar? 
  • Hell yeah! Laat dat nieuwe jaar maar komen.
  • Meh. Er hadden nog wel een paar weken vakantie bij gemogen.
  • Nope! Doe mij maar het hele jaar zomervakantie.