Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Lerarentekort wordt steeds groter: vakkenaanbod op scholen krimpt

Lerarentekort wordt steeds groter: vakkenaanbod op scholen krimpt

 

Misschien speelt het op jouw school ook wel: docenten die veel uren maken en lessen die uitvallen omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Dit heeft alles te maken met het lerarentekort. Er is nu al een groot tekort en volgens schattingen wordt dit tekort alleen nog maar groter.

Randstad

Middelen die nu zijn ingezet, zoals het inzetten van gepensioneerden en leerkrachten in opleiding aannemen die hun diploma nog niet hebben, lijken het tekort niet te kunnen ondervangen. Als het lerarentekort verder groeit zal er gesneden moeten worden in het aanbod aan vakken. Volgens sommige metingen zal het lerarentekort binnen 10 jaar oplopen tot maar liefst 1200. Met andere woorden: dan zijn er meer dan duizend posities van leerkrachten ongevuld. In de Randstad zal het tekort het grootste zijn. Dit komt omdat de huizen daar erg duur zijn, waardoor docenten vertrekken naar gebieden waar het goedkoper is om te wonen.

Duits en informatica

Volgens de berekeningen en prognoses van Stan Termeer, lid van de raad die gaat over het voortgezet onderwijs, zullen scholieren als gevolg van het lerarentekort veel minder te kiezen hebben in keuzevakken. Vakken zoals Duits en informatica zullen op een aantal scholen verdwijnen of minder gegeven worden. Naast deze vakken zijn de grootste zorgkindjes van het tekort scheikunde, natuurkunde en klassieke talen.

Andere oplossing

Er zijn nog wel andere opties om ervoor te zorgen dat het lerarentekort kleiner wordt. Verschillende scholen denken bijvoorbeeld na om meer samen te gaan werken. Leerkrachten kunnen dan verdeeld en verspreid worden over die scholen.

Nog steeds kiezen te weinig studenten voor een lerarenopleiding. Dit komt vooral doordat het salaris te laag wordt gevonden, er weinig perspectief is om door te groeien en vanwege het slechte imago van het vak. 

Inholland - poll - 102019 - vraag 1


Wat betekent
leren voor jou?
  • Je hart durven volgen

  • ​​​​​​Doorzetten als anderen opgeven

  • ​​​​​​Vragen durven stellen

  • ​​​​​​Je mening aan durven passen