Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

SGP-jongere Tom: 'Ik ben geen voorstander van de islamisering in Nederland'

SGP-jongere Tom: 'Ik ben geen voorstander van de islamisering in Nederland'

Hoewel de SGP de grootste politieke jongerenorganisatie heeft, heeft de partij bij velen toch een oubollig imago. Een goede reden om in gesprek te gaan met SGP-jongere Tom de Nooijer (17). Hij staat in de gemeente Oldebroek als nummer vijf van de kandidatenlijst van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Wij spraken met hem en hadden eigenlijk een grote vraag: wat bezielt hem?

Als iemand besluit de politiek in te gaan, heeft die persoon daar natuurlijk beweegredenen voor. Bij Tom is dat ontstaan toen hij veertien was. Tom: "Ik volgde, en volg nog steeds, het nieuws erg goed en dat bracht mij emotie. Als ik bijvoorbeeld zie hoeveel ouderen hun leven als voltooid en nutteloos zien, vind ik dat echt erg. De grootste reden daarvoor blijkt eenzaamheid te zijn. Volgens mij moeten we dan de eenzaamheid aanpakken, in plaats van die mensen te laten kiezen voor de dood. We zijn kats de weg kwijt," zegt Tom met zijn benen relaxed op de poef.

Jongeren bij de SGP

Zoals in de inleiding al even werd aangestipt, heeft de SGP de grootste politieke jongerenorganisatie in Nederland. Hoe komt dat? "Wij bespreken thema's die christelijke jongeren vaak raken vanuit hun achtergrond. 'Onze jongeren' kennen natuurlijk het fundament van onze politiek: de Bijbel. Soms wordt er wel eens grappend gezegd dat SGP-jongeren vanaf hun geboorte al ingeschreven staan, waardoor onze organisatie zo groot is. Dat is niet waar. Ik heb alle jongerenleden in mijn regio gebeld, omdat ik voorzitter ben van de lokale SGP-jongerencommissie in Elburg en Oldebroek. Ze kenden allemaal onze standpunten en waren overtuigd lid."

Gevoelige onderwerpen

Een groot punt voor de SGP is de zondagsrust. Maar waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp? "Allereerst zijn daar Bijbelse redenen voor, maar ook als je naar de samenleving kijkt, is winkelsluiting op zondag voor iedereen aan te raden. Het is helemaal niet gezond voor een mens om zeven dagen in de week alleen maar bezig te zijn. Dat blijkt wel uit het stijgend aantal burn-outs in Nederland. De samenleving moet niet draaien om maar zoveel mogelijk te produceren. Ik ben blij dat ik niet in een stad woon waar het leven al zeven dagen per week doorgaat, maar op het platteland waar nog echt rust is."

Wat we ook niet onbesproken kunnen laten is de rol van vrouwen binnen de SGP. "Binnen de partij zijn de meningen verschillend, maar eigenlijk speelt het vooral voor de buitenwereld. Nu hebben we in Amsterdam een vrouwelijke lijsttrekker: Paula Schot. Ik ken haar persoonlijk en ze doet het echt goed in de hoofdstad. Binnen de jongerenorganisatie hebben we trouwens al veel langer vrouwen in het bestuur. Waarom het dan toch gevoelig ligt? Dat ligt eraan hoe je bepaalde teksten uit de Bijbel interpreteert. Ik begrijp de verschillende standpunten hierover wel. Persoonlijk weet ik niet zo goed wat ik er theologisch van moet denken, maar ik vind het belangrijkste dat we de boel goed bij mekaar houden en ons niet laten verdelen op dit punt."

Islam in Nederland

Een belangrijke reden voor Tom om voor de SGP te kiezen is hoe er tegen de islam wordt aangekeken. "Veel politieke partijen zijn voor gelijke behandeling van alle godsdiensten. Dat vind ik naïef, omdat islam en onze rechtstaat niet samen gaan. Een homoseksueel koppel kan bijvoorbeeld niet hand in hand lopen in veel islamitische wijken. Natuurlijk, er zijn moslims die wel echt mee willen doen in onze samenleving, maar de kern van de islam staat recht tegenover die van onze democratische rechtstaat. Dat betekent niet dat ik de islam zou willen verbieden, want ik ben voor gewetensvrijheid. Ik ben geen voorstander van de islamisering in Nederland, maar ik zou prima vrienden met een moslim kunnen zijn. Ook dat zijn mijn naasten."

Inholland - poll - 102019 - vraag 2

Welke vragen wil jij stellen tijdens de Open Avond?