Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Duurzame energie

ANW

Betoog

Duurzame energie

6.4 / 10
4e klas vwo
  • Tessa
  • Nederlands
  • 1000 woorden
  • 23083 keer
    1 deze maand
  • 17 juni 2005
Het zonnetje in huis?

Schone energie voor altijd. Dat is de belofte van duurzame energie. Energie uit onuitputtelijke bronnen: zon, water, wind en aardwarmte. Zonder de uitstoot van stoffen die de lucht verontreinigen en het klimaat veranderen. Zodat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien.
Maar weet iedereen eigenlijk wel wat duurzame energie is? Dat is toch heel belangrijk? Of juist helemaal niet? Weten er al meer dan genoeg mensen wat duurzame energie is en is het onzin om er nog meer aandacht aan te besteden? Hierover lijken de meningen te verschillen. De vraag die ik mijzelf aan het begin van dit stuk stel is dan ook: is het nodig het gebruik van duurzame energie te stimuleren?


Slechte bekendheid van duurzame energie.
Nog veel te weinig mensen weten precies wat duurzame energie is, nog minder gebruiken het. De meeste mensen hebben wel eens van groene stroom gehoord maar daar houdt het dan ook bij op. Mensen weten niet van de grote voordelen die het gebruik van duurzame energie oplevert. Een in 1998 opgezet onderzoek van Projectbureau Duurzame Energie (PDE) wees uit dat slechts 20% van de bevolking precies weet wat duurzame energie inhoudt.
Op 1 januari 1998 startte PDE een project om de productie, het gebruik en de bekendheid van duurzame energie te vergroten. Sindsdien heeft PDE een groot aantal projecten en activiteiten in gang gezet. Eind 2004 beëindigt PDE haar werkzaamheden omdat de financiering ontbreekt. Ook dit bewijst weer dat er te weinig moeite wordt gedaan door onder andere de overheid om de voordelen van duurzame energie aan de orde te brengen. Hiervan zijn er namelijk erg veel.

De bestaande fossiele brandstoffen raken op.
Het gebruik van brandstoffen neemt jaar op jaar toe. Eindige voorraden worden in een steeds hoger tempo aangesproken en uitgeput. Willen we onze energievoorziening ook op lange termijn zeker stellen, dan zullen we een andere weg moeten kiezen. Dan moeten we naar een duurzame energievoorziening toe, want hierbij wordt gebruik gemaakt van onuitputtelijke bronnen.

Duurzame energie vermindert het broeikaseffect.
In Nederland en in veel andere landen is de elektriciteitsproductie grotendeels gebaseerd op verbranding van kolen, gas en olie. Een belangrijk nadeel daarvan is, dat bij verbranding van deze fossiele brandstoffen koolstofdioxide (CO2) in de lucht komt. Ieder jaar is dit wereldwijd zo’n 19 miljard ton CO2. De Nederlandse elektriciteitsproducties is goed voor een uitstoot van bijna 40 miljoen ton per jaar.

De natuurlijke kringlopen kunnen deze enorme hoeveelheden CO2 niet meer verwerken. Met als gevolg dat de concentratie ervan in de atmosfeer stijgt. Dat versterkt het broeikaseffect. De atmosfeer houdt dan net als een deken, teveel warmte vast. De temperatuur op aarde gaat omhoog en het klimaat dreigt op grote schaal in de war te raken.
Om dit te voorkomen moet de uitstoot van CO2 sterk worden verminderd. Alle landen ter wereld moeten daar een steentje aan bijdragen. Hiervoor is duurzame energie de ideale oplossing omdat we hierbij andere energiebronnen gebruiken, zoals zonne- en windenergie en waterkracht. Deze stoten geen CO2 uit en de hoeveelheid van deze schadelijke stof in de atmosfeer zal dus automatisch afnemen. Bovendien is het mogelijk om auto’s te laten rijden op duurzame energie, wat betekend dat er veel minder uitlaatgassen in de lucht zullen komen. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen hoe erg het milieu daarop vooruitgaat.

Duurzame energie stabiliseert de energiemarkt.
De energiemarkt wordt sterk beïnvloed door politieke ontwikkelingen ergens anders in de wereld. Steeds opnieuw wordt dat duidelijk. Gebeurt er ergens een ongeluk met een fossiele brandstof, direct schieten de prijzen hiervan omhoog. Hoe meer onuitputtelijke energiebronnen we gebruiken, hoe minder gevoelig onze energievoorziening reageert op dit soort onberekenbare factoren. Ook daarvoor is de toepassing van windenergie nodig: dit verkleint de eenzijdige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Maar dat wordt toch veel te duur en ingewikkeld?
De meeste mensen denken dat duurzame energie veel duurder is dan fossiele energie. Is het niet voor de consument, dan wel voor de producent. Dit is een algemene misvatting. Soms is duurzame energie zelfs goedkoper dan gewone energie! Dit komt doordat over het verbruik van de meeste duurzame energie geen REB (Regulerende Energiebelasting, ook wel \'ecotax\') wordt geheven. Bovendien heft de EU subsidies over de productie van fossiele brandstoffen. 3,2 miljard over het stoken van kolen, 2,2 over kernenergie. Dit in tegenstelling tot 125 miljoen over duurzame energie. Zo worden de hogere productiekosten gecompenseerd met een belastingvrijstelling en komt de prijs van duurzame energie op ongeveer dezelfde hoogte uit als die van fossiele energie.

Overstappen op duurzame energie is eveneens heel makkelijk. De meeste energieleveranciers bieden duurzame, ook wel groene, energie aan. Je kunt gewoon aan je huidige energiebedrijf doorgeven dat je groene energie wilt ontvangen. Die regelt dat dan. Je kunt ook groene energie kopen bij veel andere energieleveranciers. Bijvoorbeeld omdat de energie daar goedkoper is of omdat je dat bedrijf beter vindt. Als je wilt overstappen van je huidige leverancier naar een andere, dan kun je deze leverancier zelf benaderen. Je nieuwe leverancier maakt gebruik van de aansluiting en meterkast die je nu al in huis hebt en van de infrastructuur van je huidige energiebedrijf. Aan je aansluiting en meterkast hoeft niets te gebeuren. Er hoeven geen extra kabels of leidingen te worden aangelegd. De energielevering gaat gewoon door.

Duurzame energie is onbetrouwbaar.
Ook dit tegenargument blijkt niet te kloppen. Op enkele experimenten uit de beginperiode na is de techniek van duurzame energie voldoende betrouwbaar gebleken. Fabrikanten garanderen de beschikbaarheid van hun duurzame energie met gemiddeld meer dan 96%. Het is dus prima te vertouwen.

Conclusie.
Wat mij betreft kan het gebruik van duurzame energie niet sterk genoeg gestimuleerd worden. Ik zie heel veel voordelen en ben er bovendien van overtuigd dat het op een bepaald moment noodzakelijk zal zijn om duurzame energie te gebruiken. Daarom kunnen we maar beter op tijd beginnen ons daarop voor te bereiden. De toepassing van duurzame energie vermindert de luchtvervuiling en de negatieve maatschappelijke effecten daarvan. Duurzame energie remt de klimaatverandering, stabiliseert de energiemarkt, stimuleert allerlei economisch en maatschappelijk gewenste activiteiten en verbetert daarmee de kwaliteit van het leven.
Ik ga voor dat zonnetje in mijn huis!

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8119

reacties

ja maar wat is duurzame energie nou?
door sascha roenkoen (reageren) op 25 maart 2011 om 11:55
Duurzame energie is energie die is opgewekt op een manier zodat volgende generaties er ook nog gebruik van kunnen maken.
door Anoniem (reageren) op 23 januari 2012 om 19:03
Er is ook geen bronvermelding weergeven dus ik kan ook niet goed zien of jouw informatie echt waar is.
door Anne (reageren) op 4 oktober 2012 om 9:36

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Back to school

Ben jij helemaal ready voor het nieuwe schooljaar? 
  • Hell yeah! Laat dat nieuwe jaar maar komen.
  • Meh. Er hadden nog wel een paar weken vakantie bij gemogen.
  • Nope! Doe mij maar het hele jaar zomervakantie.